Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Tue, 02/11/2020 - 14:51 By djecjivr
pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu moguće je preuzeti sa sljedeće poveznice.