Objavio autor djecjivr u Uto, 09/21/2021 - 08:00

DV “Žabica“ Otok raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto Logoped u vrtiću,
1 izvršitelj/ica, 4 sata tjedno ,na određeno vrijeme do 30.06.2022.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja  natječaja na oglasnim pločama vrtića, službenoj stranici Dječjeg vrtića ‘Žabica, odnosno na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od  21. 09. do 28.09.2021. godine.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom šalju se  poštom preporučeno na adresu:
Dječji vrtić Žabica,Trg dr.Franje Tuđmana 4, 21238 Otok - za natječaj.

Puni tekst oglasa dostupan je na sljedećoj poveznici.