Objavio autor djecjivr u Sri, 02/08/2023 - 15:36

Dječji vrtić „ŽABICA“ OTOK

vrši upis u program „Male škole“

za djecu koja će od iduće školske godine

pohađati 1. razred osnovne škole

a koja nisu uključena u redovni program Vrtića.

 

Upis će se vršiti od 08. do 15. veljače 2023.godine

svakim radnim danom od 8˚˚ do 12 ˚˚ sati!

u prostorijama Vrtića

 

Dokumentacija za upis:

Prijava, rodni list, domovnica i liječničko uvjerenje