Objavio autor djecjivr u Pon, 01/22/2024 - 15:36

Dječji vrtić „ŽABICA“ OTOK

vrši upis u program „Male škole“

za djecu koja će od iduće školske godine

pohađati 1. razred osnovne škole

a koja nisu uključena u redovni program Vrtića.

 

Upis će se vršiti od 24. do 31. siječnja 2024.godine

svakim radnim danom od 8˚˚ do 12 ˚˚ sati!

u prostorijama Vrtića

 

Dokumentacija za upis:

Prijava, rodni list, domovnica i liječničko uvjerenje

 

Napomena: Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno članku 23. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju