NAŠA VIZIJA

Vrtić kao mjesto za igru,život,cjeloviti razvoj individualnih potencijala djeteta

"Čovječanstvo duguje djetetu sve najbolje što može dati."

Deklaracija o pravima djeteta

 

NAŠA MISIJA

Kroz provedbu programa utemeljenih na humanističko razvojnom pristupu usmjereni smo razvoju dječjih potencijala,poštivanju dječjih prava i uvažavanju individualnih potreba djece: tjelesnih,stvaralačkih,radoznalosti i aktivnog odnosa prema svijetu.

"Ako postoji nešto što želimo promijeniti kod djeteta, 
trebamo prvo vidjeti nije li to nešto 
što bi možda bolje trebalo promijeniti 
u nama samima."

Carl G. Jung

 

"Najveći čovjek uvijek ostaje dijete."

Goethe

 

O NAMA

Dječji vrtić "Žabica" smješten je u samom središtu mjesta i općine Otok. Objekt Vrtića je nov, namjenski građen objekt s velikim, prozračnim i dobro osvijetljenim sobama.

Dječji vrtić Žabica osnovan je 1996.godine Odlukom koju je donijelo Općinsko vijeće na 21. sjednici održanoj 14.10.1996.godine. Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu u Splitu pri Županiji splitsko-dalmatinskoj dana 07.travnja 1997.godine donio  je rješenje kojim se odobrava početak obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolski dobi.

vrtic

PROGRAMI

Redoviti programi

Cilj redovitog programa je stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i, posredno njegova obiteljskog života , te osiguravanje takvih uvjeta koji jamče razvoj svih sposobnosti djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci kroz zadovoljavanje specifičnih komunikacijskih, razvojnih i obrazovnih potreba djeteta, te osmišljavanje aktivnosti u kojima će dijete moći iskazivati svoje potencijale.

Temeljno polazište našeg rada čini Nacionalni kurikulum predškolskog odgoja i obrazovanja MZOŠ iz 2015.god, te Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja.

 

Primarni program organizira  se u jutarnjem i poslijepodnevnom periodu :

- jutarnjem periodu kao 6 satni program za tri mješovite odgojne skupine,

- poslijepodnevnom periodu kao 5-satni program za  dvije mješovite  odgojne skupine.

- provodimo isto tako i cjelodnevni- 10- satni program

( Ministarstvo odgoja i obrazovanja i Agencija za predškolski odgoj i obrazovanje, odobrili su i dali suglasnost za izvođenje 10 satnog programa  od 2018./2019. i od tada  provodimo ovaj program ).

Prema kronološkoj dobi upisana su djeca  od navršene 3 godine života. Dakle  vrtić pohađaju djeca od navršene tri godine života do polaska u školu. Vrtićke skupine su dobno mješovite, što omogućuje kvalitetnu socijalnu interakciju i suradničko učenje djece različite dobi.

Zadaće primarnog programa realizira šest odgojiteljica-za jutarnje, popodnevne  kao i za cjelodnevni program.

Na realizaciji odgojno- obrazovnog dijela programa zaposlene su  još  i  viša medicinska sestra-odnosno medicinski tehničar, te stručni suradnik pedagog i defektolog logoped, a na realizaciji ostalih poslova rade 3 djelatnika.

 

Program predškole: 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i Programu rada Vrtića, organizira se   program predškole,  za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu  uključena u redoviti primarni program Vrtića.

Prema Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole ovaj program postao je obvezni program odgojno-obrazovnog rada  s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

 

Osnovni zadaci programa predškole:

  1. Razvijati kod djece osjećaje sigurnosti, zadovoljstva, emocionalne sigurnosti, te pripadnosti grupi. Jačati emocionalne veze na relaciji dijete – odgajatelj/učitelj, dijete – dijete, dijete – grupa.
  2. Razvijati kod djece samopouzdanje, pozitivnu sliku o sebi, podržavati i razvijati optimistične  osjećaje i shvaćanja.
  3. Podržavanje i njegovanje spontanih izražavanja i stvaralačkih  mogućnosti djeteta.
  4. Razvijati mogućnost obuzdavanja (samokontrole) naročito  u izražavanju pojedinih  želja i  emocija
  5. Razvijati samostalnost djeteta - važnost usvajanja higijenskih i radnih, kulturnih navika 
  6. Razvijanje  spoznaje, radoznalosti i aktivno - stvaralačkog odnosa  prema okolini
  7. Razvijanje  spoznajnih  funkcija
  8. Razvijanje  sposobnosti  za govorne i druge oblike sporazumijevanja, komuniciranja, stvaranja i izražavanja
  9. Razvoj cjelokupne motorike, te zadovoljavanje potrebe za kretanjem

 

vrtic

Kraći programi:

U sklopu redovitog programa u razdoblju listopad  – svibanj  provodi se Program ranog učenja engleskog jezika i Program za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju.

 Program ranog učenja engleskog jezika provoditi će škola za  učenje stranih jezika  iz Sinja, dva puta tjedno po 30 minuta. Na taj način razvija se senzibilnost za strani jezik što  utječe na cjelokupni razvoj djeteta, a posebno na  govorne sposobnosti i percepciju.

Program za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju realizirat će prof. logoped, dva sata tjedno u jutarnjem programu i jedan sat tjedno u poslijepodnevnom programu.

Uz ove programe ove pedagoške godine planiramo provođenje sportskog programa koji je prilagođen djeci predškolskog uzrasta i verificiran od MZOS-a. U sklopu ovog programa djeca će se upoznati s osnovama bazičnih sportova-gimnastikom, atletikom, osnovama elementarnih igara. Sportski program gimnastike trebao bi se realizirati u suradnji s Univerzalnom sportskom školom Imotski. Djeca će vježbati  gimnastiku u sportskoj dvorani Osnovne škole Kamešnice, dva puta tjedno po 30 minuta.