Objavio autor djecjivr u Sri, 07/05/2023 - 14:41

 

Obnova upisa djece u programe Dječjeg vrtića Žabica Otok za pedagošku godinu 2023./2024. (za djecu koja su upisana i samo potvrđuju upis za ped.god.2023./2024.) se provodi za sve vrtićke programe Dječjeg vrtića Žabica Otok i ( PO Ruda).

Zahtjevi za obnovu upisa djece zaprimaju se od 03.srpnja 2023. do 31.srpnja 2023. svakim radnim danom u vremenu od 10,00   do  12,00 sati u prostorijama vrtića.

Više u obavijesti.

Prijava za upis djeteta u vrtić dostupna je na sljedećoj poveznici.