Objavio autor djecjivr u Pet, 01/14/2022 - 16:51

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu moguće je preuzeti sa sljedeće poveznice.