paznja1

Kako bismo pripremili dijete na obveze koje ga očekuju s godinama, školske, ali i one druge, potrebno je što ranije pravilno potaknuti dijete kako bi razvilo vizualnu percepciju, pažnju, ali i pamćenje.

Ove vježbice možete provoditi s djetetom već od treće godine nadalje, samo prilagodite složenost zadataka dobi djeteta.

Vizualna percepcija služi za razumijevanje, analiziranje i interpretiranje okoline. Dobra vizualna percepcija smanjuje zbunjenost djeteta, te ga postavlja "čvrsto na noge" u situacijama koje ga očekuju. 

Jedan od najjednostavnijih zadataka za razvoj vizualne percepcije je uočavanje sličnog, istog i različitog, te uočavanje razlika na slikama. 
Ukoliko se vizualna podjela ne razvije na vrijeme, moguće su druge poteškoće, kao npr. u čitanju grafički sličnih riječi različitog značenja (sir - ris). 

Vježbe vizualnog pamćenja ili vizualne memorije

paznja2

Razvoj vizualnog pamćenja nam pomaže dozvati iz sjećanja ono što smo iskustveno proživjeli.

 • Odlična vježba za razvoj vizualne memorije je pokazivanje slika djetetu, točno određenim redoslijedom. Nakon toga, ponudite djetetu te iste slike, a dijete mora pogoditi i upamtiti točan redoslijed.
 • Također odlična vježba za vizualnu memoriju je i pokazivanje slike na minutu-dvije, a nakon toga tražite dijete da vam opiše sliku sa što više detalja. Pretvorite to u igru, pa će onaj koji zapamti više detalja biti pobjednik.
 • Opisujte predmete koji vas okružuju, a dijete mora pogoditi o kojem predmetu se radi. Zamijenite uloge, radi boljeg uživljavanja u aktivnost.

Vježbe pažnje

paznja3

Da biste s djetetom provodili bilo koju aktivnost, jedan od osnovnih preduvjeta je razvijena pažnja. 
U posljednje vrijeme sve je veći broj djece kojima je potrebna pomoć pri tome. Pažnja se može kvalitetno razvijati kroz osjećaj ritma, koji je bitan i za razvoj komunikacijskih sposobnosti.

 • Zadajte djetetu ritam rukama, pljeskanjem, udaranjem nogama o pod, štapićima, a dijete neka ga ponavlja.
 • Odlična vježba za razvijanje pažnje, posebno za motorički nemirniju djecu je "igra" kad se dijete kreće po prostoru, a mora stati samo na određeni znak ili zvuk (na ostale podržaje ne mijenja ponašanje). Ta se vježba može provoditi i u grupi.
 • "Izbaci uljeza" je omiljena među djecom, a također služi za razvijanje pažnje.
 • Precrtavanje je odlična vježba ne samo za razvoj grafomotorike, već i za pažnju.


Vježbe pamćenja

paznja4

Kad ste već razvili pažnju djeteta, bitno je poraditi i na njegovu pamćenju. 
Vježbe za razvoj pamćenja puno su zabavnije u grupi, a osim toga, grupa dodatno motivira pojedinca na trud i dokazivanje.

 • Igrajte igre proširivanje rečenice, tako da svaka osoba dodaje po jednu riječ u rečenicu.
 • Npr:. Danas - Danas smo - Danas smo bili - Danas smo bili u - Danas smo bili u parku.
 • Pokažite djetetu nekoliko različitih predmeta na nekoliko sekundi, pa maknite jedan. Najbolje je da broj predmeta ne bude manji od 5, i ne veći od devet. Dijete mora pogoditi što nedostaje.
 • Prezentirajte djetetu sliku bogatu detaljima, a nakon toga dijete mora što preciznije opisati cijelu sliku. Možete napraviti i kopiju slike, a dijete treba zaplijepiti izrezane sličice na prazna mjesta ili možete izraditi vlastite puzzle.

Pokušajte, budite ustrajni i rezultati će se brzo pokazati!Read more: http://www.pjesmicezadjecu.com/mamin-kutak/vjezbe-paznje-i-pamcenja.html#ixzz6ECjdVr1i